บุคคลสำคัญทางศาสนา : จูฬสุภัททา [3]

Posted on

บุคคลสำคัญทางศาสนา : จูฬสุภัททา [3]

 

      วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางศาสนามาฝากอีกแล้วค่ะ ซึ่งตอนนี้ยังเป็นประวัติของนางจูฬสุภัททาอยู่นะคะ ซึ่งถือว่าเป็นความที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนั่นเองค่ะ

เมื่อภรรยาของเศรษฐีได้ฟังโอวาทที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กล่าวกับลูกสาวแล้ว ก็ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและต้องการที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลายของท่าน นางจึงให้นางจูฬสุภัททาไปนิมนต์ท่านมา และนางก็ได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระองค์มาฉันภัตตาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้น เมื่อเศรษฐีและภรรยาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายได้เห็นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแล้วจึงบังเกิดความเลื่อมใส  และเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล จึงนับได้ว่านางจูฬสุภัททาเป็นพุทธสาวิกาตัวอย่างในเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ 

>> คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

  • นับได้ว่านางเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะว่านางจูฬสุภัททานั้น ถึงแม้ว่าจะได้แต่งงานและกลับไปอยู่ยังเรือนของสามีแล้ว แต่นางก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังได้แนะนำบิดาของสามีรวมไปถึงบุคคลในบ้านให้มีความเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ
  • นางเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยนางจูฬสุภัททา นั้นนับได้ว่าเป็นพุทธสาวิกาตัวอย่างในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ที่ยังไม่นับถือและไม่เลื่อมใสนั้น ให้หันกลับมานับถือและเลื่อมใสได้ค่ะ
  • นางเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นอย่างมาก จะได้เห็นได้จากการที่นางจะได้กลับไปยังเรือนของสามี ซึ่งบิดาของนางได้ให้โอวาท 10 ประการแก่นางและนางก็ได้นำไปปฏิบัติตาม จนเกิดเป็นที่พอใจของครอบครัวสามีเป็นอย่างยิ่งนั่นเองค่ะ

…..เรามีพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่เอาไว้คอยเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ถือว่าเราเกิดมาโชคดีมาก ๆ เลยล่ะค่ะ…..

//////////
[[ ขอบคุณบทความดีดีจาก bp-smakom.org ]]